slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

     Հարգելի այցելու, 
     Ողջունում եմ Ձեզ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության պաշտոնական կայք էջում: Հուսով եմ այստեղ Դուք կգտնեք Ձեզ հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, կծանոթանաք «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածքին, հիմնական գործառույթներին և փորձագիտական հնարավորություններին՝ կատարվող փորձաքննությունների տեսակներին և ենթատեսակներին, փորձագիտական բնագավառի տարբեր ոլորտների հետազոտությունների նոր մեթոդների կիրառման վերաբերյալ տեղեկատվությանը և նորություններին: Կայք էջում զետեղված տեղեկատվությունը հնարավորություն կտա ճիշտ կողմնորոշվել ինչպես քրեական հետապնդում և արդարադատություն իրականացնող մարմիններին՝ իրենց գործառույթների իրականացման ընթացքում, այնպես էլ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց՝ իրենց իրավունքների պաշտպանության ընթացքում փորձագիտական ծառայության հնարավորություններից լիարժեք օգտվելու հարցերում:
     Ցանկանում եմ ընդգծել, որ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը, հանդիսանալով նաև դատափորձագիտական ինստիտուտների Եվրոպական ցանցի (ENFSI) լիիրավ անդամ, իր ողջ թիմով մշտապես նպատակամղված է կատարելագործել և զարգացնել դատափորձագիտական բնագավառի հնարավորությունները մեր երկրում՝ ապահովելու համար միջազգային մակարդակի փորձագիտական արդի հնարավորությունների ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում:

director

Արգամ Նորայրի Հովսեփյան

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, բ.գ.թ.

Լրահոս

news

«ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ» ՊՈԱԿ-ում ՎԵՐՍԿՍՎԵԼ Է 2018թ. ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԹԵՄԱՏԻԿ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ}

2018 թվականի առաջին եռամսյակում «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում տեղի է ունեցել գիտագործնական սեմինար՝ «ՃՏՊ հետևանքով տրանսպորտային միջոցների վնասի չափի որոշման առանձնահատկությունները» թեմայով: Տվյալ սեմինարը կազմակերպվել է «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի ապրանքագիտական փորձաքննությունների ու գիտական հետազոտությունների և տեխնիկական փորձարկումների համակարգման բաժինները: Սեմինարին բացման խոսքով հանդես է եկել կազմակերպության տնօրենի տեղակալ Պատվական Ոսկանյանը, որից հետո սեմինարին որպես զեկուցող հանդես է եկել կազմակերպության ապրանքագիտական փորձաքննությունների բաժնի փորձագետ Ռուբեն Աղայանը:
Կարևոր է ընդգծել, որ սեմինարին մասնակցել են «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի մի շարք ստորաբաժանումների առաջատար փորձագետներ, ինչպես նաև հրավիրված են եղել և մասնակցել են ՀՀ արդարադատության նախարարության «Փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի և Հայասատանի Հանրապետությունում ԱՊՊԱ ոլորտում աշխատող տարբեր ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցիչներ:
Ռուբեն Աղայանի կողմից ներկայացվող զեկույցում ընդգծել է այն առանձնահատկությունները, որոնք հիմնականում վերաբերում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով կատարված ավտոտրանսպորտային միջոցների վնասի չափի որոշման առանձնահատկություններին, գնահատման մեթոդաբանությանը, որոնք կիրառվում են դատական ավտոտրանսպորտային փորձաքննության ընթացքում վնասի չափի որոշման համար: Ներկայացվել է ԱՊՊԱ RL1-001 կանոններում նշված մեթոդաբանությունների տարբերությունները, որոնք կիրառվում են ԱՊՊԱ ոլորտում տրանսպորտային միջոցների վնասի չափը որոշելու համար: Նշվել է նաև, որ առկա մեթոդաբանությունների տարբերությունների արդյունքում, առաջանում է խնդիրներ, քանի որ ավտոտրանսպորտային միջոցների նմանատիպ վնասվածքների դեպքում վնասի չափի որոշման արժեքները ստացվում են տարբեր մեծություններով: 
Սեմինարի ընթացքում Ռ.Աղայանը ներկայացրել է նաև տրանսպորտային միջոցի վնասի վերականգնման արժեքի և պատճառված վնասի արժեքի տարբերությունները, այնուհետև մեկնաբանվել է թե երբ են դրանք տարբերվում և երբ են համընկնում։ Մանրամասն ներկայացվել է ապրանքային արժեքի կորստի որոշման մեթոդաբանությունը, գրեթե նոր կամ ոչ էական մաշվածությամբ տրանսպորտային միջոցների վնասի չափը հիմնավորելու և դրա փոխհատուցման ինստիտուտի կայացման ու հետագա զարգացման անհրա¬ժեշտությունը։
Սեմինարի ընթացքում մասնակիցները քննարկել են ԱՊՊԱ պատահարների վնասի չափի որոշման Կանոններում նշված «Տրանսպորտային միջոցներին պատճառված վնասների հաշվարկում կիրառվող մաշվածության տոկոսները՝ ըստ տրանսպորտային միջոցի տարիքի և վազքի մեծության», որոնք նշված են ԱՊՊԱ RL1-001 կանոնների 2-րդ և 3-րդ աղյուսակներում: Մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրվել է այն փաստին, որ տվյալ աղյուսակներում նշված չեն, թե ինչ տեսակի ավտոտրանսպորտային միջոցների համար է մաշվածության տոկոսային մեծությունները կիրառելի, ինչը հետևաբար երկակի մեկնաբանության խնդիր է առաջացնում: Մասնավորապես հարց է առաջ քաշվել, թե կարելի է արդյոք նույն մաշվածության տոկոսը կիրառել տարբեր տեսակի ավտոտրանսպորտային միջոցների համար: Ներկայացվել է նաև, որ ներկայումս այն կիրառվում է բոլոր տեսակի ավտոտրանսպորտային միջոցների համար «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ-ի կողմից որակավորված և գրանցված պայմանագրի հիման վրա գործող փորձագետների կողմից գործնականում, այսինքն մաշվածության միևնույն տոկոսները կիրառվում են տարբեր տեսակի ավտոտրանսպորտային միջոցների նորոգման աշխատանքների արժեքները հաշվարկելիս: Ուստի ավտո¬տրանսպորտային միջոցների տեսակով պայմանավորված, մաշվածության տոկոսները տարբեր են: 
Ռուբեն Աղայանի զեկույցում անդրադարձ է կատարվել նաև ավտոտրանսպորտային միջոցների մնացորդային արժեքի /պիտանի մասերի/ որոշման խնդրին: Նշվել է, որ ավտոտրանսպորտային միջոցների պիտանի մնացած մասերի՝ հանգույցի, ագրեգատի արժեքի տեսակարար կշռի չափը, ԱՊՊԱ կանոնների 4-րդ աղյուսակում նշված արժեքների առավելագույն շեմի շրջանակներում, վնասվածության աստիճանից ելնելով՝ ինքնուրույնաբար որոշվում է «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո»-ի կողմից որակավորված և գրանցված պայմանագրի հիման վրա գործող այն փորձագետը, որն ունի ավտոտրանսպորտային միջոցներին պատճառված վնասի գնահատման իրավունք:            Ավելացնենք, որ սեմինարը տեղի է ունեցել գործնական մթնոլորտում, որի ընթացքում վերլուծվել են մի շարք փոխկապակցված հարցեր և տրվել պարզաբանումներ: Սեմինարի ավարտին մասնակիցների կողմից նշվել է, որ անհրաժեշտ է նախապատրաստել համապատասխան առաջարկներ և ներկայացնել պետական մարմիների՝ նշված խնդիրների համարժեք լուծումների տալու համար:

news

ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶ ԱՐԹՈՒՐ ԴԱՎԹՅԱՆՆ ԱՅՑԵԼԵԼ Է «ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ» ՊՈԱԿ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ՈՒՆԵՑԵԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ}

ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի այցի նպատակն էր ծանոթանալ հանրապետության խոշորագույն փորձագիտական կենտրոնում քրեական հետապնդում և արդարադատություն իրականացնող մարմինների կողմից նշանակվող փորձաքննությունների կազմակերպման և իրականացման լիարժեքության և ամբողջականության ապահովմանը միտված տեխնոլոգիական և մեթոդոլոգիական զարգացման ներկայիս վիճակին և հեռանկարներին, կազմակերպության տեխնիկական հագեցվածությանն ու առկա խնդիրներին: Հանդիպման ընթացքում կազմակերպության ղեկավարության և փորձագիտական անձնակազմի հետ քննարկվել են փորձաքննությունների առավել շոշափելի արդյունքների ապահովմանը խոչընդոտող գործոնների վերացման հիմնախնդիրներն ու անելիքները:
Այցելության ընթացքում ՀՀ գլխավոր դատախազը շրջել է Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի փորձագիտական ստորաբաժանումներով և լաբորատորիաներով, տեղում ծանոթանալով հատկապես ձեռքբերված նոր սարքավորումների միջոցով իրականացվող փորձաքննությունների ընթացքին, առկա փորձագիտական հնարավորություններին, փորձագետների հետ զրուցելով նաև առանձին նեղ մասնագիտական ոլորտային ուղղություններով փորձաքննությունների առանձնահատկությունների մասին: ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին հետաքրքրել է մասնավորապես՝ ՀՀ դատախազության անմիջական նախաձեռնությամբ ձեռքբերված ծառի հատման վաղեմության որոշման և կոճղի հետ փայտանյութի նույնականացման ապահովման դենդրոխրոնոլոգիական փորձաքննության իրականացման արդի սարքի շահագործման արդյունավետությունը՝ տվյալ սարքի կիրառմամբ փորձագիտական հետազոտությունների հնարավորությունները:
Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի փորձագիտական անձնակազմի հետ հանդիպման ժամանակ ՀՀ գլխավոր դատախազը նշել է, որ դժվար է գերագնահատել փորձագետների դերակատարումը քրեական գործերով ամբողջական և բազմակողմանի քննության ապահովման, հանցագործությունների բացահայտման վերջնարդյունքում արդարադատության իրականացման տեսանկյունից: Դրան զուգահեռ, սակայն, Գլխավոր դատախազը շեշտել է նաև ինչպես առանձին գործերով, այնպես էլ իրենց ունեցած քրեադատավարական դերակատարության առաքելության նկատմամբ խորը պատասխանատվության զգացմունքի կարևորությունը՝ նկատի ունենալով, որ շատ դեպքերում փորձագետի եզրակացությունը բեկումնային նշանակություն է ունենում քրեական գործերի արդյունքների համար՝ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական իմաստով: 
Գլխավոր դատախազն ընդգծել է նաև փորձաքննությունների իրականացման ընթացքում փորձագետների անաչառ և զուտ մասնագիտական գնահատականների սահմաններում գտնվելու կարևորությունը, հատուկ ընդգծելով նաև առհասարակ փորձագետների կողմից նեղ անձնական ինչ-ինչ այլ սկզբունքներով առաջնորդվելու հնարավորության բացառման կարևորությունը, ի նկատի ունենալով նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարում ՀՀ գլխավոր դատախազության որդեգրված մոտեցումները՝ հորդորելով փորձաքննություններ իրականացնելիս մնալ բացառապես փորձաքննության օբյեկտի հետազոտման շրջանակներում և հնարավոր կողմնակի ճնշումների գործադրման անգամ փորձերի դեպքում դրսևորել հաստատակամություն փորձաքննությունների օբյեկտիվ ընթացքն ապահովելու համար՝ այդ մասին անմիջապես տեղյակ պահելով պատկան մարմիններին։ 
 Պրն.Դավթյանը կարևորել է նաև փորձագետների մասնագիտական կարողություններին ու որակական հատկանիշները շարունակական, համաշխարհային տեխնոլոգիական և մեթոդաբանական տենդենցներին համահունչ զարգացնելու, ինչպես նաև փորձագիտական հետազոտությունների լիարժեքությունն ու ճշգրտությունն ապահովելուն միտված սարքավորումների ձեռքբերման ուղղությամբ առանձնահատուկ նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը, նշել է. «Բյուրոյի կողմից ցանկացած այնպիսի նախաձեռնությանը, որն ուղղված կլինի փորձաքննությունների որակի և որոշակիության բարձրացմանը, որոնք չափազանց կարևոր նշանակություն ունեն քննության անաչառության համար, նույնիսկ եթե դրանք վերաբերում են տեխնիկապես զինմանը, պատրաստ ենք աջակցելու մեր իրավասության սահմաններում»: 
Բացի այդ, Գլխավոր դատախազն ընդգծել է նաև կազմակերպության կազմում գործող Քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի կողմից կատարվող քրեաբանական հետազոտությունների կարևորությունը, որն էական նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում հանցավորության և դրա առանձին տեսակների պատճառների և նպաստող պայմանների, դրանց կրիմինոլոգիական գործոնների բացահայտման հարցում՝ էական նշանակություն ունենալով քրեական քաղաքականության ճիշտ և նպատակային ուղղությամբ զարգացնելու առումով:
Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի տնօրեն Արգամ Հովսեփյանն իր պատասխան խոսքում շնորհակալություն է հայտնել ՀՀ գլխավոր դատախազին ինչպես իրենց աշխատանքի և խնդիրների լուծման նկատմամբ դրսևորած ուշադրության, այնպես էլ որդեգրած ուղղություններով կենտրոնի կողմից իրականացվող փորձաքննությունների արդյունավետության, ճշգրտության մակարդակը բարձրացնելու հարցում դատախազության դրսևորած շահագրգռության համար:
Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի տնօրենը նաև նշել է, որ իրականացվելու են բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները համաշխարհային փորձագիտական հեղինակավոր կենտրոնների և կառույցների հետ կազմակերպության համագործակցությունն ընդլայնելու, նրանց ներուժը և լավագույն փորձը Հայաստանում ներդնելու, կիրառելու, արտերկրում Կազմակերպության փորձագետների մասնագիտական կարողությունները զարգացնելու, նշանակվող փորձաքննությունների իրականացման համար ժամանակակից գիտափորձնական մեթոդների, գիտատեխնիկական միջոցների մշակման, փորձարկման և ներդրման ուղղությամբ:

news

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԷԿՈ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ ՆՈՐ ԴԵՆԴՐՈԽՐՈՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ «LINTAB» LTM06-E ՄՈԴԵԼԻ ՍԱՐՔԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ}

2018 թվականին առաջին անգամ Հայաստանում «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում սկսվել է դատափորձագիտական բնագավառում նոր դենդրոխրոնոլոգիական գործիքային մեթոդի ներդրման և հետազոտության իրականացման գործընթացը, որը թույլ է տալիս պարզել այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են ծառահատման վաղեմությունը, ապօրինի անտառահատումների հետ կապված դրանց իդենտիֆիկացման հարցերը, ծառատեսակների ընտանիքը, ծառի հստակ տարեթիվը, թե որ տարում և ամսին է հատվել ծառը /ծառախումբը/, հատված ծառերի ժամանակային տարբերությունը, հատված ծառի ծագման  իդենտիֆիկացումը, փորձաքննության ներկայացված փորձանմուշները հանդիսանում են արդյոք միևնույն ծառատեսակի կտորներ, ծառի կենսական վիճակը, հատման ժամանակը, կլիմայական պայմանները տվյալ տարածաշրջանում և այլն: 
Այդ առումով կազմակերպության հողագիտական փորձաքննությունների  բաժանմունքը համալրվել է  ՀՀ դատախազության անմիջական նախաձեռնությամբ ձեռքբերված ծառի հատման վաղեմության որոշման և կոճղի հետ փայտանյութի նույնականացման ապահովման դենդրոխրոնոլոգիական փորձաքննության իրականացման արդի RINNTECH ֆիրմայի գերմանական արտադրության  «LINTAB» LTM06-E մոդելի սարքով և TSAP-Win համակարգչային ծրագրով: 
Կիրառելով նշված սարքը և կից ծրագրային ապահովումը  դատական փորձաքննության մեջ՝ հնարավորություն կընձեռվի առաջին անգամ Հայաստանում էապես մեծացնել փորձաքննության ապացուցողական նշանակությունը այս բնագավառում և հնարավորինս նվազեցնել մարդկային գործոնի  ազդեցությունը՝ ստեղծելով փորձագիտական նոր և կարևոր հնարավորություններ։ «LINTAB» սարքը ընդգրկում է 80 անգամ խոշորացմամբ Leica տեսակի մանրադիտակ, որին ամրացված է բարձր կետայնությամբ տեսախցիկ, որը թույլ է տալիս համակարգչի էկրանին տեսնել փորձանմուշը համապատախան խոշորացմամբ, իրականացնել տեսա և ֆոտոնկարահանում, ինչպես նաև իրականացնել համեմատական հետազոտություններ։  Սարքը թույլ է տալիս չափել ինչպես ամբողջական տարեկան օղակը, այնպես էլ վաղ և ուշ բնափայտերը (տարեկան օղակները)։ Ընդ որում, կարելի է նախօրոք ընտրել օղակների հաշվման ուղղությունը՝ միջուկից կեղև կամ կեղևից միջուկ։
Հաշվի առնելով սարքի կանոնավոր աշխատանքի ապահովման անհրաժեշտությունը «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի Էկոլոգիական, հողագիտական և կենսաբանական փորձաքննությունների բաժնի, Էկոլոգիական փորձաքննությունների բաժանմունքի փորձագետի պաշտոնակատար Տիգրան Հայրապետյանը մասնակցել է Գերմանիայի Դաշնության Հեյդելբերգ քաղաքում գործող RINNTECH ընկերության կողմից կազմակերպված դասընթացին։ Դասընթացի նպատակն էր առավել մանրակրկիտ ծանոթանալ RINNTECH կազմակերպության կողմից արտադրված «LINTAB» LTM06-E մոդելի սարքավորման աշխատանքային գործառույթներին և TSAP-Win ծրագրային ապահովման հնարավորություններին։ Դասընթանն անցկացվել է 2 փուլով՝ դաշտային և լաբորատոր աշխատանքներ տվյալ ընկերությունում արդեն գործող «LINTAB» LTM06-E մոդելի սարքի կիրառմամբ։ Դասընթացներն անցկացվել է RINNTECH կազմակերպության անմիջական հիմնադիր Ֆրանկ Ռինի կողմից։ Ընդհանուր առմամբ մասնակցությունը տվյալ դասընթացին հնարավորություն է  ընձեռել այս սարքի և տեխնոլոգիայի հիմնադրի՝ Ֆրանկ Ռինից ստանալ մանրամասն գործողությունների պլան՝ հետազոտական աշխատանքներն առավել արդյունավետ և ճշգրիտ իրականացնել համար: Դասընթացների ավարտին Տիգրան Հայրապետյանը ստացել է համապատասխան վկայագիր:
Ներկայումս Էկոլոգիական, հողագիտական և կենսաբանական փորձաքննությունների բաժնում սկսվել է գործընթացը դատափորձագիտական բնագավառում դենդրոխրոնոլոգիական բազաների ստեղծման (համալրման) աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ, որը հնարավորություն  կընձեռի վերլուծել Հայաստանի անտառատնտեսությունում տեղի ունեցող գործընթացները: