slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Թափուր աշխատատեղ

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհրաժեշտ են տնտեսագետ-հաշվապահի, տնտեսագետի, հաշվապահի որակավորում և մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող բարձրագույն կրթությամբ աշխատողներ՝ տնտեսագիտական և հաշվապահական բնագավառի մասնագիտական հետազոտություններ և փորձաքննություններ կատարելու համար համապատասխան որակավորման ընթացակարգ անցնելու և թափուր հաստիքների համալրման, նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքների կատարման համար։

Հիմնական պահանջները
1. Կրթությունը բարձրագույն՝ տնտեսագիտական, ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում և հարկում մասնագիտություններով,
2. Աշխատանքային փորձի առկայություն՝ հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական աուդիտի, հարկային կամ ֆինանսական վերահսկողության կամ համանման այլ ոլորտներում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ,
3. Հաշվապահական հաշվառման, հարկային հաշվառման և ֆինանսական բնագավառի օրենսդրության իմացություն և դրանց համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների առկայություն,
4. Հայերենի գերազանց իմացություն: Օտար լեզուներից՝ ռուսերենի և անգլերենի  իմացությունը ցանկալի է, 
5. Համակարգչային ծրագրերից (MS Windows, MS office, Internet, հաշվապահական ծրագրեր) օգտվելու հմտություններ,
6. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։