slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Թափուր աշխատատեղ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

քրեաբան-իրավաբան՝ մասնագիտական հետազոտություններ, քրեաբանական վերլուծություններ կատարելու, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքներ կատարելու համար։

        Հիմնական պահանջները

1.    Կրթությունը՝ մասնագիտական բարձրագույն,
2.    Մասնագիտական բնագավառի իրավական ակտերի իմացություն,
3.    Մասնագիտական համապատասխան գիտելիքների իմացություն,
4.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի  իմացությունը ցանկալի է,
5.    Համակարգչից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու իմացություն,
6.    Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 20․12․2019թ․

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության շինարարատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնին անհրաժեշտ են շինարարություն, ճարտարապետություն, քաղաքային տնտեսություն, քարտեզագրություն և կադաստրային գործ, երկրաբանություն մասնագիտությամբ, բարձրագույն կրթությամբ մասնագետներ:

Հիմնական պահանջները

1. Կրթությունը՝ մասնագիտական բարձրագույն,
2. Մասնագիտական բնագավառի իրավական ակտերի իմացություն,
3. Մասնագիտական համապատասխան գիտելիքների իմացություն,
4. Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է, 
5. Համակարգչից (MS Windows, MS office, Internet) համակարգից օգտվելու իմացություն։ 
6. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։
 
Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 20․12․2019թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ են

ֆիզիկա, ռադիոէլեկտրոնիկա, էլեկտրոտեխնիկա, ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա, օպերատորություն, կինոգիտություն որակավորում և մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող բարձրագույն կրթությամբ աշխատողներ՝ մասնագիտական հետազոտություններ և փորձաքննություններ կատարելու համար համապատասխան որակավորման ընթացակարգ անցնելու և թափուր հաստիքների համալրման, նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքների կատարման համար։

Հիմնական պահանջները
1. Կրթությունը բարձրագույն՝ ֆիզիկա, ռադիոէլեկտրոնիկա, էլեկտրոտեխնիկա, ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա, օպերատորություն, կինոգիտություն մասնագիտություններով:
2. Մասնագիտական բնագավառում աշխատանքային փորձի առկայություն:
3. Հայերենի գերազանց իմացություն: Օտար լեզուներից՝ ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:
4. Համակարգչային ծրագրերից (MSWindows, MSoffice, Internet) օգտվելու հմտություններ:
5. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։
Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 20․12․2019թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ են

բարձրագույն տեխնիկական կրթություն և մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող աշխատողներ՝ համակարգչատեխնիկական բնագավառի մասնագիտական հետազոտություններ և փորձաքննություններ կատարելու համար համապատասխան որակավորման ընթացակարգ անցնելու և թափուր հաստիքների համալրման, նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքների կատարման համար։

Հիմնական պահանջները
1. Կրթությունըբարձրագույն՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ավտոմատ կառավարման համակարգեր, համակարգչային ցանցեր, տեղեկատվական համակարգեր, տեղեկատվության անվտանգություն, տվյալների բազաներ և համանման մասնագիտություններով:
2. Աշխատանքային փորձի առկայություն՝ ծրագրավորման, համակարգչային ցանցերի նախագծման և սպասարկման, տվյալների բազաների նախագծման և սպասարկման, տեղեկատվության անվտանգության ապահովման կամ համանման այլ ոլորտներում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ:
3. Հայերենի գերազանց իմացություն: Օտար լեզուներից՝ ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:
4. Համակարգչային ծրագրերից (MSWindows, MSoffice, Internet) օգտվելու հմտություններ:
5. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։
Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 20․12․2019թ․

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի տնտեսագետ:

Հիմնական պահանջներ
1. Ֆինանսաբյուջետային համակարգի և/կամ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման իմացություն,
2. Քաղաքացիական, հարկային, աշխատանքային, գնումների մասին օրենսդրության և դրանց առնչվող այլ իրավական ակտերի ընդհանուր իմացություն,
3. Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների (IFRS), Հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի իմացություն,
4. ՀԾ-Հաշվապահ միջին փաթեթի, (MS Office (Word, Excel)) և e-Invoicing իմացություն,
5. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանում,

Կրթություն, որակավորում

1. Կրթությունը բարձրագույն՝ տնտեսագիտական, ֆինանսներ մասնագիտություններով (նախընտրությունը կտրվի տնտեսագիտական կրթության մագիստրոսի աստիճան ունեցող անձանց), առնվազն 2 տարվա մասնագիտական համապատասխան աշխատանքային փորձ ֆինանսատնտեսական և/կամ հաշվապահական ոլորտում, 
2. Հաղորդակցման հմտություններ, պատասխանատվության և կարգապահության ընդգծված հատկանիշներ,
3. Լարված իրավիճակներում աշխատելու և արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
4. Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերեն, անգլերեն կամ այլ լեզուների իմացությունը ցանկալի է,

Հիմնական պարտականություններն են՝
1. կատարել տնօրենի և ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահի հանձնարարականները՝  կապված իր աշխատանքային գործառույթների հետ,
2. մասնակցել կազմակերպության ֆինանսա-հաշվապահական գործունեության կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման և վերահսկման աշխատանքներին, 
3. կատարում է վերլուծություններ, նախապատրաստում է նախահաշվային հաշվարկներ, հաստիքացուցակի, տարիֆիկացիայի, վճարովի ծառայությունների գնացուցակների, վերլուծական ամփոփ նյութերի նախագծեր,
4. իրականացնել ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումն ու մուտքերի վերահսկումը,
5. իրականացնել կազմակերպության փաստաթղթաշրջանառության և ֆինանսական ծրագրերի կատարման հետ կապված ծախսերի վերահսկողություն, 
6. մասնակցել ֆինանսական հաշվետվությունների, տարեկան բյուջետային հայտերի և ՀՀ կառավարության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի կազմման աշխատանքներին, 
7. կատարել իր պաշտոնի հետ կապված այլ պարտականություններ։

Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք.Երևան, Իսակովի 24:

Անձնական տվյալներն ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով:

Վերջնաժամկետ՝ 20․12․2019թ․

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհրաժեշտ են բանասիրության, լեզվաբանության, հայոց լեզվի և գրականության, օտար լեզվի և գրականության որակավորում և մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող բարձրագույն կրթությամբ աշխատողներ՝ լիգվիստիկական (լեզվաբանական) բնագավառի մասնագիտական հետազոտություններ և փորձաքննություններ կատարելու համար համապատասխան որակավորման ընթացակարգ անցնելու և թափուր հաստիքների համալրման, նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքների կատարման համար։
Հիմնական պահանջները
1. Կրթությունը բարձրագույն՝
• հայոց լեզու՝ արևելահայ և արևմտահայ ճյուղերով. 
• գրաբար.
• հայերենի բարբառներ (ընդհանուր տեղեկություններ).
• հայերենի ոճաբանություն.
• տեքստաբանություն, գաղափար հերմենևտիկայից.
• գաղափար հոգելեզվաբանությունից.
• լեզվի և խոսքի ընդհանրության և տարբերության ընկալում, տարբերությունների լեզվաբանական հիմնավորում.
• բանավոր և գրավոր տեքստի հետազոտություն՝ կիրառելով քերականական, ոճաբանական գիտելիքներ, հոգելեզվաբանության և հերմենևտիկայի սկզբունքներ.
• բառերի, դարձվածքների իմաստային, բառակազմական, ստուգաբանական ոճաբանական վերլուծություն՝ ըստ բառարանների տեղեկատվության.
• նախադասությունների շարահյուսական, ձևաբանական, ոճաբանական վերլուծություն.
• տարբեր լեզուների բառերի, արտահայտությունների, նախադասությունների համեմատական վերլուծություն.
• հետազոտության ընթացքում հավաքած նյութը դասելու, վերլուծելու, համադրելու, ընդհանրացնելու, գրագետ, հստակ գրավոր շարադրանքով ներկայացնելու կարողություն.
• հետազոտական նյութին համապատասխան պատճառաբանված և հիմնավորված վերլուծությունների, եզրակացությունների և հետևությունների կազմման կարողություն.
2. Համակարգչային ծրագրերից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու հմտություններ: 
3. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։
Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։
Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 20․12․2019թ․