slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Հողագիտական և կենսաբանական փորձաքննությունների բաժին

Կատարվող փորձաքննությունների տեսակները և ենթատեսակները

Կոդ՝ 11
Տեսակ՝ հողագիտական և կենսաբանական
Ենթատեսակներ՝
11-01. հողային ծագման օբյեկտների հետազոտություն,
11-02. բուսական ծագման օբյեկտների հետազոտություն,
11-03. կենդանաբանական ծագման օբյեկտների հետազոտություն

Կոդ՝ 09
Տեսակ՝ նյութագիտական
Ենթատեսակ՝
09-01. մանրաթելերի և գործվածքների հետազոտություն

Հողագիտական և կենսաբանական փորձաքննությունների բաժանմունքի փորձագիտական հետազոտությունների ուղղվածությունները

Հողագիտական փորձաքննություն

Հետազոտման օբյեկտներ՝

- իրեղեն ապացույցների վրա եղած հողի շերտանստվածքներ,
- տեղանքի կոնկրետ մասի նմուշներ,
- հողի ստուգիչ նմուշներ /տեղանքի կոնկրետ մասի խնդրի լուծման ժամանակ/:

Հետազոտման խնդիրները՝

 -հողի մասնիկների հայտնաբերումը և դրանց ախտորոշումը,
- հողի շերտանստվածքի տեղայնացումը,
- հողի օբյեկտների ընդհանուր սեռային և խմբային պատկանելիության որոշումը,
- հողի շերտանստվածքների պատկանելիության պարզում որևէ տեղային հատվածին /անհրաժեշտ նյութերի տրամադրումից հետո/:

Բուսաբանական փորձաքննություններ

Հետազոտման օբյեկտներ՝

- ծառեր
- թփեր 
- այլ բուսատեսակներ:

Հետազոտման խնդիրները՝

- ծառերի, թփերի այլ բուսական օբյեկտների տեսակային պատկանելիությունը ,
- փորձաքննությանը ներկայացված ծառերի տարիքի որոշումը,
- փորձաքննությանը ներկայացված ծառերի կողճերի հատման  վաղեմության որոշումը:
Ո՞ր տարում և տարվա ո՞ր  ամսին է հատվել ծառը/ծառախումբը, 
- փորձաքննության ներկայացված փորձանմուշների մեկ ամբողջություն   հանդիսանալու/չհանդիսանալու փաստը,
- ծառի կենսական վիճակը:

Կենդանական ծագում ունեցող նյութերի (իրերի)  փորձաքննություններ

Հետազոտման օբյեկտներ՝

- կենդանիների մազերը:

Հետազոտման խնդիրները՝

- օբյեկտի դասի /կարգի/ որոշումը,
- փորձաքննության ներկայացվող օբյեկտների սեռային պատկանելիության որոշում,  այսինքն կենդանիների,  որ տեսակին են դրանք պատկանում:

Մանրաթելերի և գործվածքների փորձաքննություններ

Հետազոտման օբյեկտներ՝

- եզակի մանրաթելերը,
- տեքստիլ նյութերը /գործվածք, տրիկոտաժ, արհեստական մորթի/,
- առանձին տեքստիլ նյութերը, կամ դրանց հավաքածուն /անկողնային պարագաներ, գորգեր, ավտոմեքենաների նստատեղերի ծածկոցներ և այլ թելային ծագում ունեցող օբյեկտներ/:

Հետազոտման խնդիրները՝

- օբյեկտների վրա մանրաթելերի հայտնաբերում,
- համեմատվող օբյեկտների ընդհանուր սեռային /խմբային/ պատկանելիության որոշում,
- մասի պատկանելիությունն ամբողջական կտորին/գործվածքին,
- հագուստների վրա վնասվածքների առաջացման պայմաններն ու պատճառները /մեխանիկական, ջերմային, քիմիական/:
- գործվածքի կազմի մեջ մտնող մանրաթելերի տեսակային պատկանելիության և տոկոսոյին հարաբերության որոշումը: