slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Համակարգչատեխնիկական փորձաքննությունների բաժին

Կատարվող փորձաքննությունների տեսակները և ենթատեսակները

Կոդ՝ 20
Տեսակ՝ համակարգչատեխնիկական
Ենթատեսակներ՝
20-01. ցանցային հետազոտթյուն,
20-02. ծրագրերի հետազոտություն,
20-03. տեղեկատվության հետազոտություն, վերականգնում,
20-04. համակարգչային սարքավորումների հետազոտություն:

Համակարգչատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնի փորձագիտական հետազոտությունների ուղղվածությունները

Համակարգչատեխնիկական փորձաքննություններ

Հետազոտման օբյեկտներ՝

- համակարգիչներ, 
- հիշողության կրիչներ, 
- բջջային սարքեր, 
- թվային տեսագրիչներ,
- էլեկտրոնային գրանցամատյաններ, 
- երթուղիչներ,
- ծրագրային ապահովումներ, 
- գործավարական համակարգեր,
- և այլ:

Հետազոտման խնդիրները՝

նույնականացնող

- համակարգչային սարքերի հիմնական տեխնիկական հատկանիշների որոշում,
- հիշողության կրիչներից, բջջային սարքերից հետաքրքրություն ներկայացնող տեղեկատվության հայտնաբերում (տեղեկատվության վերականգնում, հետազոտություն, վերծանում):

դիագնոստիկ

- համակարգչային և բջջային սարքի աշխատունակության և նպատակային շահագործման համար պիտանելիության որոշում: