slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Էկոլոգիական փորձաքննությունների բաժին

Կատարվող փորձաքննությունների տեսակները և ենթատեսակները

 

Կոդ՝ 27

Տեսակ՝ էկոլոգիական

Ենթատեսակներ՝

 

 

27-01.Հողային ռեսուրսների և երկրաբանական օբյեկտների փորձաքննություն

27-02. Կենդանական և բուսական աշխարհի փորձաքննություն

27-03. Ջրային ռեսուրսների և օբյեկտների փորձաքննություն

27-04. Մթնոլորտային օդի Փորձաքննություն

27-05. Ճառագայթային իրավիճակի Փորձաքննություն

27-06. Շրջակա միջավայրի վրա այլ բնույթի ազդեցության փորձաքննություն