slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Լրահոս

news

Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյում ներդրվել են փորձագիտական սխալների կանխարգելման արդյունավետ մեխանիզմներ}

ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի ներկայացուցիչները՝ ղեկավար Արգամ Հովսեփյանի գլխավորությամբ, հունվարի 19-ին տեսակապի միջոցով մասնակցել են Մոսկվայի Կուտաֆինի անվան պետական իրավաբանական ակադեմիայի կազմակերպած «Դատափորձագիտական սխալներ. առաջացման, հայտնաբերման և կանխարգելման ժամանակակից խնդիրները» թեմայով միջազգային գիտագործնական համաժողովին:
Միջոցառմանը մասնակցում էին դատափորձագիտական բնագավառի առաջատար փորձագետներ, գիտնականներ և իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ Ռուսաստանից, Բելառուսից և այլ երկրներից:
Համաժողովի ընթացքում ներկայացվել են զեկույցներ դատափորձագիտական ոլորտի տարբեր բնագավառներում ի հայտ եկող փորձագիտական սխալների համակարգային վերլուծության և դրանց կանխարգելմանն ուղղված մի շարք արդիական հարցերի վերաբերյալ, այդ թվում՝ փորձագետի կողմից ակնհայտ կեղծ եզրակացություն տալու հանցակազմին առնչվող տեսական և գործնական հիմնախնդիրները, դատավարական բնույթի փորձագիտական սխալները, մասնավոր փորձագետների կողմից առավել հաճախ թույլ տրվող փորձագիտական սխալները, մեթոդաբանական բնույթի փորձագիտական սխալները և այլն:
Գիտաժողովի շրջանակներում հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննությունների արդյունքներով փորձագիտական սխալների համակարգային վերլուծության վերաբերյալ զեկույցով է հանդես եկել Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի ղեկավար, ԱՆ ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտի դատական բժշկության ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Արգամ Հովսեփյանը:
Բյուրոյի ղեկավարն, անդրադառնալով ոչ պատշաճ բուժօգնության ցուցաբերման դեպքերի բացահայտման և հետազոտման բարդ խնդիրներին, ներկայացրել է դրանց համակարգային վերլուծության կարևորությունը,  մասնավորապես՝ ոչ պատշաճ բուժօգնության տարածվածության մակարդակի, առողջապահության ոլորտում նորմատիվ իրավական և մեթոդական ապահովման հիմնական ասպեկտների, բժշկական պրակտիկայում սխալների, թերությունների և բացթողումների կանխարգելման արդյունավետ ուղիների, բուժաշխատողների իրավական և մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակի և այլ խնդիրների վերլուծության անհրաժեշտությունը:  
«Փորձը ցույց է տալիս, որ փորձագիտական սխալները կարող են ի հայտ գալ դատավարության տարբեր փուլերում՝ փորձաքննության նշանակումից մինչև դրա կազմակերպման և իրականացման փուլեր:
Ներկայում դատաբժշկական հանձնաժողովային փորձաքննությունների ամենաբարդ խնդիրներից է հանդիսանում բուժաշխատողի գործողության կամ  անգործության պատճառով ի հայտ եկած հետևանքների և անբարենպաստ ելքի միջև պատճառահետևանքային կապի վերլուծությունը:
Միևնույն ժամանակ, հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննությունների արդյունքների ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ բուժաշխատողի գործողության կամ անգործության և բուժառուի առողջությանը պատճառված վնասի միջև պատճառահետևանքային կապի հաստատումը փորձագիտական հանձնաժողովի համար հանդիսանում է բարդ խնդիր, որը, ինչպես ցույց են տալիս անցկացված լրացուցիչ և կրկնակի հանձնաժողովային փորձաքննությունների արդյունքները, դատավարության նախորդ փուլերում ոչ միշտ են գնահատվում լիարժեք և բազմակողմանի»,-իր ելույթում նշել է Բյուրոյի ղեկավարը:
Ամփոփելով՝ Արգամ Հովսեփյանը մատնանշել է հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննությունների անցկացման ժամանակ պատճառահետևանքային կապերի գնահատման գործընթացի խոչընդոտները, այդ թվում  համընդհանուր կիրառվող մեթոդաբանության (ոսկե ստանդարտներ), կլինիկական ստանդարտների և բուժման չափորոշիչների ամբողջական, պարբերաբար թարմացվող բազայի բացակայությունը՝նշելով, որ առկա նորմատիվային բազան ևս լիարժեքորեն չի ապահովում հիվանդ–բժիշկ–բժշկական հաստատության վարչակազմ-դատաբժշկական փորձագետ- իրավապահ մարմիններ հարաբերությունների՝ ժամանակակից պահանջներին համապատասխան պատշաճ և լիարժեք կանոնակարգումը: Նշվածն իր հերթին թույլ չի տալիս դատաբժշկական փորձագիտական հանձնաժողովներին լիարժեքորեն վերլուծել բուժօգնության ընթացքում տեղ գտած  հնարավոր սխալների ու բացթողումների և բուժառուի  վիճակի վատթարացման կամ անբարենպաստ ելքի հետ պատճառահետևանքային կապի առկայությունը և լիարժեքորեն պատասխանել քննչական մարմինների կողմից առաջադրված հարցերին:
Կազմակերպության ղեկավարի խոսքով՝ առկա խնդիրների համատեքստում, Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյում մշակվել և ներդրվել է փորձագիտական սխալների կանխարգելման արդյունավետ մեխանիզմներ:
Մասնավորապես, մշակվել է պատճառահետևանքային կապերի վերլուծության և փորձագիտական հետազոտությունների արդյունավետ իրականացման մեթոդաբանություն՝ պատճառահետևանքային կապերի առկայությունը կամ բացակայությունը գնահատելու համար, ինչը թույլ է տալիս ապահովել փորձագետների գործողությունների միասնականությունը, տրվող  եզրակացություններում պատճառահետևանքային կապերի գնահատման օբյեկտիվ արդյունքները և  նվազեցնել դատաբժշկական պրակտիկայում հնարավոր փորձագիտական սխալների դրսևորման մակարդակը:
«Հաշվի առնելով բժշկական գործունեության ոլորտի գիտատեխնոլոգիական զարգացման այսօրվա տեմպերը, մասնավորապես՝ նոր տեխնոլոգիաների ներդրմամբ պայմանավորված  մեր կողմից իրականացվող հետազոտություններն ու վերլուծությունները կրում են դինամիկ բնույթ և պահանջում են մասնագիտական հանրության մշտական ուշադրությունը»,-ամփոփելով խոսքը՝ նշել է Արգամ Հովսեփյանը:
Նշված թեմայով Արգամ Հովսեփյանի հեղինակած գիտական հոդվածը հրապարակվելու է միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածուում:

news

Փորձաքննությունների ազգային բյուրոն համագործակցության պայմանագիր է կնքել Ռուսաստանի խոշորագույն գիտական կենտրոնի հետ}

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի ղեկավար Արգամ Հովսեփյանը և ՌԴ գիտությունների ակադեմիայի Ա. Ն. Ֆրումկինի անվան Ֆիզիկաքիմիայի և էլեկտրաքիմիայի ինստիտուտի տնօրեն, քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ալեքսեյ Բուրյակը ստորագրել են համագործակցության պայմանագիր՝ քրեաբանության, դատաքիմիական և քիմիկոթունաբանական փորձագիտական բնագավառներում  փոխադարձ կապերի հաստատման, փոխշահավետ համագործակցության ծավալման նպատակով։
Կողմերն ընդգծել են դատաքիմիական և քիմիկոթունաբանական փորձաքննությունների բնագավառներում ժամանակակից վերլուծական մեթոդների և միջոցների արդյունավետ կիրառման, ոլորտի զարգացմանն ուղղված համատեղ գիտագործնական աշխատանքների իրականացման, բարձր որակավորում ունեցող փորձագետների պատրաստման, համատեղ գիտագործնական մոջոցառումների անցկացման կարևորությունը։
Նախանշվել են փոխգործակցության շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանքների հեռանկարները՝   դատաքիմիական, քիմիկոթունաբանական փորձաքննությունների ժամանակակից մեթոդների՝ այդ թվում քրոմատոսսպեկտրոմետրիկ հետազոտությունների բնագավառում մեթոդական աջակցում, համատեղ գիտական հետազոտությունների կատարում, մշակված մեթոդների և մեթոդիկաների վերաբերյալ կարծիքի տրամադրում, դրանց հաստատման և փորձագիտական պրակտիկայում ներդրման իրականացում, գիտական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա համատեղ գիտական հոդվածների հրապարակում՝ տեսական և գործնական գիտելիքների փոխանակման, դատափորձագիտական ոլորտի արդիական հարցերի վերհանման և ոլորտում առկա հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծման համատեքստում։
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը կարևորում է գիտագործնական միջազգային կապերի զարգացումն ու նոր հնարավորությունների ձևավորումը՝ ի նպաստ մեր երկրի դատափորձագիտական բնագավառի գիտական ներուժի շարունակական զարգացմանն ու կատարելագործմանը։

news

Դատաքիմիական և տոքսիկոլոգիական ոլորտների հիմնախնդիրներին նվիրված միջազգային կլոր սեղան-քննարկումներ արտերկրի գործընկերների հետ}

ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի  ղեկավար Արգամ Հովսեփյանի նախաձեռնությամբ հունվարի 10-ին տեսակապի միջոցով տեղի ունեցավ դատաքիմիական և տոքսիկոլոգիական բնագավառների հիմնախնդիրներին նվիրված միջազգային կլոր սեղան-քննարկում, որին մասնակցում էին Ռուսաստանի քիմիկոթունաբանական և դատաքիմիական  հետազոտությունների մասնագետների ասոցիացիայի համանախագահ, քիմիական գիտությունների դոկտոր Սերգեյ Սավչուկը, Վերոնայի համալսարանի (Իտալիա) դատական բժշկության ամբիոնի գիտական ղեկավար, պրոֆեսոր, դատաբժշկական փորձագետ, ՄԱԿ-ի Թմրանյութերի և հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակի (UNODC) փորձագետ Ֆրանկո Տալյարոն, ինչպես նաև Բյուրոյի և Վերոնայի համալսարանի համապատասխան բնագավառների առաջատար փորձագետներ:
Քննարկման շրջանակներում Բյուրոյի ղեկավար, բժշկական գիտությունների թեկնածու Արգամ Հովսեփյանը ներկայացրեց դատաքիմիական և քիմիկոթունաբանական բնագավառներում իրականացվող փորձագիտական հետազոտությունների շրջանակները, առկա խնդիրներն ու հնարավորությունները, այդ թվում՝ նորագույն սարքավորումային համալիրների գործարկման, նոր մեթոդների ներդրման  և արդյունավետ կիրառման հետ կապված գործընթացները՝ ընդգծելով հիշյալ բնագավառներում միջազգային փոխգործակցության զարգացման կարևորությունը:
Նախանշվեցին դատաքիմիական և քիմիոթունաբանական բնագավառներում բազմակողմ համագործակցության հնարավոր ուղղությունները, համատեղ ծրագրերի իրականացմանն ուղղված քայլերը:
Մասնավորապես Բյուրոյի դատաքիմիկական փորձաքննությունների լաբորատորիայում վերջերս ներդրված եռակի քառաբևեռ մասսպեկտրաչափի հետ համակցված հեղուկային քրոմատոգրաֆի արդյունավետ գործարկման նպատակով, հաշվի առնելով Իտալիայի գործընկերների՝ տվյալ տեսակի գերզգայուն անալիտիկ սարքավորումներով աշխատանքային փորձը, քննարկվեցին գազքրոմատոգրաֆիական և հեղուկ քրոմատոգրաֆիական մեթոդների կիրառմամբ համատեղ դատաքիմիական հետազոտություններ իրականացնելու հետ կապված մի շարք հարցեր՝ ստացված արդյունքների վերլուծության հիման վրա միասնական մեթոդաբանության մշակման  և  կիրառման նպատակով:
Քննարկվեցին նաև դատաքիմիական և քիմիկոթունաբանական փորձաքննությունների բնագավառներում կիրառվող ժամանակակից մեթոդների, փորձի փոխանակման հետ կապված հարցեր:
Արգամ Հովսեփյանը Ֆրանկո Տալյարոյին հրավիրեց Հայաստան՝ մասնակացելու ապրիլին Երևանում Բյուրոյի կողմից կազմակերպվելիք դատաքիմիական բնագավառի հիմնախնդիրներին նվիրված միջազգային կոնֆերանսին:
Նույն օրը Բյուրոյի ղեկավար Արգամ Հովսեփյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ միջազգային համատեղ կլոր սեղան-քննարկում Ռուսաստանի, Բելառուսի և Մոլդովայի գործընկերների հետ, որին մասնակցում էին  Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Ֆիզիկաքիմիայի և էլեկտրաքիմիայի ինստիտուտի տնօրեն, քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ալեքսեյ Բուրյակը, Ռուսաստանի քիմիկոթունաբանական և դատաքիմիական  հետազոտությունների մասնագետների ասոցիացիայի համանախագահ, քիմիական գիտությունների դոկտոր Սերգեյ Սավչուկը, Բելառուսի Ազգային հակադոպինգային լաբորատորիայի տնօրեն Յուրի Պոխոդնյան, Մոլդովայի դատաբժշկական կենտրոնի դատաբժշկական տոքսիկոլոգիայի բաժնի վարիչ Մայա Բոտեզատուն, նույն կենտրոնի դատաբժիշկ-տոքսիկոլոգ Օլեգ Կադոչնիկովը և ոլորտի այլ առաջատար փորձագետներ:
Կլոր-սեղանի շրջանակում քննարկվեցին նույն օրակարգային հարցերը, ոլորտի զարգացմանն ու գիտամեթոդական ապահովմանն ուղղված համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքների առավել արդիական ուղղությունները: Փորձաքննությունների ազգային բյուրոն կարևորում է նմանօրինակ միջոցառումների կազմակերպումն ու միջազգային ակտիվ փոխգործակցության ծավալումը՝ ի նպաստ մեր երկրում դատափորձագիտական ոլորտի կայուն զարգացման ապահովմանը:  

news

Նոր մեթոդներ՝ թմրամիջոցների նոր տեսակների հայտնաբերման համար. ոլորտի հեղինակավոր գիտնականը Հայաստանում է}

Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի հրավերով Հայաստան ժամանած Ռուսաստանի քիմիկոթունաբանական և դատաքիմիական հետազոտությունների մասնագետների ասոցիացիայի համանախագահ, քիմիական գիտությունների դոկտոր Սերգեյ Սավչուկը NEWS.am լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի նոր տեսակների հայտնաբերմանը, դատաքիմիական և տոքսիկոլոգիական բնագավառում կիրառվող նորագույն մեթոդներին, այս առումով Հայաստանի ունեցած փորձին և ոլորտին առնչվող հիմնախնդիրներին:

Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք այստեղ`news.am

 

news

Բյուրոյի դատաքիմիական փորձաքննությունների լաբորատորիան համալրվել է գերժամանակակից գերզգայուն անալիտիկ սարքավորումային համալիրով}

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի դատաքիմիական փորձաքննությունների լաբորատորիան միջազգային պահանջներին համապատասխան հագեցվել է նորագույն գերզգայուն անալիտիկ սարքավորումային համալիրով՝ «Agilent Technologies» ընկերության եռակի քառաբևեռ մասսպեկտրաչափի հետ համակցված հեղուկային քրոմատոգրաֆով՝ իր լրակազմով:
Սարքավորումային համալիրն ունի բազմաթիվ տեխնոլոգիական առավելություններ և հետազոտական լայն հնարավորություններ: Մասնավորապես՝ եռակի քառաբևեռ մասսպեկտրաչափի հետ համակցված հեղուկային քրոմատոգրաֆիական մեթոդի կիրառմամբ իրականացվող դատաքիմիական (քիմիկոթունաբանական) հետազոտությունները հնարավորություն են տալիս հետազոտելի կենսաբանական բոլոր տեսակի նմուշներում (այդ թվում՝ մազ, մեզ, արյուն, եղունգ, թուք, ներքին օրգաններ) սեղմ ժամկետներում և բարձր ճշգրտությամբ իրականացնել թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի, դեղամիջոցների, թունավոր, խիստ ներգործող նյութերի հայտնաբերմանն ուղղված գերզգայուն հետազոտություններ (նանոգրամների և պիկոգրամների ճշգրտությամբ):
Հետազոտությունների համար մշակվել և ներդրվել են նմուշապատրաստման և հետազոտման օպտիմալացված էֆեկտիվ մեթոդներ՝ բացառելու հետազոտելի նմուշների աղտոտման և սխալանքի բերող որևէ մարդածին կամ այլ գործոնների հավանական ազդեցությունը, ինչպես նաև գնահատելու հետազոտելի բարդ մատրիցային նմուշների (մազ, եղունգի եզրային կտրվածքներ) որևէ, այդ թվում՝ հսկվող նյութեր պարունակող հետքերով արտաքին աղտոտվածության առկայությունը, ինչպես նաև բացառել դրանց ազդեցությունը տվյալ նմուշներում հսկվող նյութերի և դրանց մետաբոլիտների հետազոտության արդյունքների վրա՝ ապահովելով անձի կողմից հսկվող նյութի օգտագործած լինելը հավաստող կամ բացառող արժանահավատ փորձագիտական տվյալներ:
Սարքավորումային համալիրն ունի պարբերաբար թարմացվող տվյալների բազային մշտական հասանելիություն, ինչը հնարավորություն է տալիս բարձր ճշգրտությամբ վաղ հայտնաբերել և նույնականացնել հատկապես նոր սերնդի սինթետիկ թմրամիջոցներն ու դրանց մետաբոլիտները:

Իրականացվող հետազոտությունների արդյունքում ստացված տվյալների արժանահավատությունն ապահովելու նպատակով, հաշվի առնելով դատափորձագիտական ոլորտի ժամանակակից պահանջներն ու զարգացման միտումները, Կազմակերպությունում «Agilent Technologies» ընկերության և արտերկրից հրավիրված ոլորտի բարձր որակավորում ունեցող առաջատար մասնագետների խմբի կողմից անցկացվել է փորձագիտական անձնակազմի ուսուցում և պատրաստում՝ նպատակ ունենալով զարգացնել հետազոտական գործընթացում կիրառվող սարք-սարքավորումների և ծրագրային ապահովումների միջոցով ստացվող արդյունքների ճշգրտության և ստույգության վերլուծության կարողությունները:
Իրականացվել են նաև Կազմակերպությունում առկա և նյութագիտական փորձաքնություններում կիրառվող մասս-սպեկտրոմետրով համակցված գազային քրոմատագրաֆիկ սարքավորումային համալիրի գրադարանների համալրման և թարմացման գործընթացներ, որոնք ևս հնարավորություն կտան գազային քրոմատոգրաֆիական մեթոդի կիրառմամբ իրականացնել հսկվող, այդ թվում՝ նոր շրջանառվող նյութերի, սինթետիկ թմրամիջոցների, ինչպես նաև դրանց համարժեք նյութերի (անալոգ) կամ դրանց ածանցյալների բարձր ճշգրտությամբ վաղ հայտնաբերում և նույնականացում:
Սարքավորումային համալիրի հետազոտական հնարավորությունների լիարժեք կիրառման առումով անհրաժեշտ մեթոդաբանության ներդրման ուղղությամբ աշխատանքները կրելու են շարունակական բնույթ:
Այսպիսով` Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյում հաջողվել է ձևավորել միջազգային չափանիշներին համապատասխանող դատաքիմիական փորձաքննությունների լաբորատորիա և համալրել մեր երկրում առկա փորձագիտական հնարավորությունները՝ ապահովելով նշանակվող դատաքիմիական (քիմիկոթունաբանական) և նյութագիտական փորձաքննությունների իրականացման ժամկետների կրճատումն ու հավաստի արդյունքների ստացումը՝ ի նպաստ մեր երկրում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, թմրամոլության դեմ պայքարում դատաքննչական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը:

news

«Լուրեր» լրատվականի ամփոփ անդրադարձը Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի 2023թ. ձեռքբերումներին և կառույցի գործունեությանը}

Առաջին ալիքի «Լուրեր» լրատվական ծրագրի կիրակնօրյա գլխավոր թողարկմանն ամփոփ անդրադարձ է կատարվել Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի՝ 2023թ. ձեռքբերումներին և կառույցի գործունեությանը:

Մանրամասները՝ Մուշեղ Իսախանյանի պատրաստած ռեպորտաժում:

news

Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյում տեղի ունեցավ տարեսկզբի առաջին ընդլայնված խորհրդակցությունը}

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ–ի ղեկավար Ա. Հովսեփյանի գլխավորությամբ հունվարի 11-ին տեղի ունեցավ 2024թ. առաջին ընդլայնված խորհրդակցությունը: Խորհրդակցության շրջանակներում ամփոփվեցին նախորդ տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքները, ներկայացվեցին Կազմակերպության հիմնական ձեռքբերումները, զարգացման հեռանկարներն ու առաջիկա անելիքները:
Ա. Հովսեփյանը, ամփոփելով նախորդ տարվա ձեռքբերումները, նշեց, որ 2023թ. Կազմակերպությունում իրականացվել են աննախադեպ ծավալի, այդ թվում՝ բարդ, համալիր փորձաքննություններ, ձևավորվել են նոր փորձագիտական հնարավորություններ, ընդլայնվել են կատարվող փորձաքննությունների տեսակներն ու ենթատեսակները, համալրվել է նյութատեխնիկական և գիտամեթոդական բազան, կազմակերպվել են մի շարք գիտական միջոցառումներ, իրականացվել է արտերկրի գործընկերների հետ փորձի փոխանակում և այլն:
Խորհրդակցության ընթացքում փորձագիտական անձնակազմի հետ վերլուծվեցին նախորդ ժամանակահատվածներից 2024 թվական փոխանցված ընթացիկ փորձաքննությունների քանակական ծավալային ցուցանիշները, դրանց կատարման տեմպերը, առկա խոչընդոտները: Փորձաքննությունները հնարավորինս սեղմ և ողջամիտ ժամկետներում իրականացնելու և ավարտելու ուղղությամբ տրվեցին համապատասխան հանձնարարականներ։
Քննարկվեցին նաև բարդ, ծավալուն փորձաքննությունների իրականացման մեթոդաբանությանն ու դրանց առանձնահատկություններին առնչվող մի շարք կարևոր հարցեր:
Կազմակերպության ղեկավարի կողմից բոլոր փորձագիտական ստորաբաժանումների (բաժինների և բաժանմունքների) պետերին և փորձագետներին տրվեցին հստակ հանձնարարականներ՝ բոլոր ուղղություններով աշխատանքներին լրացուցիչ թափ հաղորդելու, իրենց իրավասությունների շրջանակներում անհրաժեշտ ակտիվ նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու և առավել լավ արդյունքների հասնելու նպատակով աշխատանքներն առավել ներդաշնակ և արդյունավետ կազմակերելու և իրականացնելու համար։
Նմանատիպ խորհրդակացությունների պարբերական անցկացումը հնարավորություն է տալիս առավել բարձրացնել Բյուրոյի փորձագիտական անձնակազմի կողմից իրականացվող աշխատանքների արդյունավետությունը, վեր հանել և համակարգել առկա խնդիրներն ու դժվարությունները, առավել կառավարելի դարձնել հնարավոր ռիսկերը և ապահովել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում գիտականորեն հիմնավորված արդյունքների ստացման գործընթացը: