slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյում տեղի ունեցավ տարեսկզբի առաջին ընդլայնված խորհրդակցությունը

News_Image

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ–ի ղեկավար Ա. Հովսեփյանի գլխավորությամբ հունվարի 11-ին տեղի ունեցավ 2024թ. առաջին ընդլայնված խորհրդակցությունը: Խորհրդակցության շրջանակներում ամփոփվեցին նախորդ տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքները, ներկայացվեցին Կազմակերպության հիմնական ձեռքբերումները, զարգացման հեռանկարներն ու առաջիկա անելիքները:
Ա. Հովսեփյանը, ամփոփելով նախորդ տարվա ձեռքբերումները, նշեց, որ 2023թ. Կազմակերպությունում իրականացվել են աննախադեպ ծավալի, այդ թվում՝ բարդ, համալիր փորձաքննություններ, ձևավորվել են նոր փորձագիտական հնարավորություններ, ընդլայնվել են կատարվող փորձաքննությունների տեսակներն ու ենթատեսակները, համալրվել է նյութատեխնիկական և գիտամեթոդական բազան, կազմակերպվել են մի շարք գիտական միջոցառումներ, իրականացվել է արտերկրի գործընկերների հետ փորձի փոխանակում և այլն:
Խորհրդակցության ընթացքում փորձագիտական անձնակազմի հետ վերլուծվեցին նախորդ ժամանակահատվածներից 2024 թվական փոխանցված ընթացիկ փորձաքննությունների քանակական ծավալային ցուցանիշները, դրանց կատարման տեմպերը, առկա խոչընդոտները: Փորձաքննությունները հնարավորինս սեղմ և ողջամիտ ժամկետներում իրականացնելու և ավարտելու ուղղությամբ տրվեցին համապատասխան հանձնարարականներ։
Քննարկվեցին նաև բարդ, ծավալուն փորձաքննությունների իրականացման մեթոդաբանությանն ու դրանց առանձնահատկություններին առնչվող մի շարք կարևոր հարցեր:
Կազմակերպության ղեկավարի կողմից բոլոր փորձագիտական ստորաբաժանումների (բաժինների և բաժանմունքների) պետերին և փորձագետներին տրվեցին հստակ հանձնարարականներ՝ բոլոր ուղղություններով աշխատանքներին լրացուցիչ թափ հաղորդելու, իրենց իրավասությունների շրջանակներում անհրաժեշտ ակտիվ նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու և առավել լավ արդյունքների հասնելու նպատակով աշխատանքներն առավել ներդաշնակ և արդյունավետ կազմակերելու և իրականացնելու համար։
Նմանատիպ խորհրդակացությունների պարբերական անցկացումը հնարավորություն է տալիս առավել բարձրացնել Բյուրոյի փորձագիտական անձնակազմի կողմից իրականացվող աշխատանքների արդյունավետությունը, վեր հանել և համակարգել առկա խնդիրներն ու դժվարությունները, առավել կառավարելի դարձնել հնարավոր ռիսկերը և ապահովել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում գիտականորեն հիմնավորված արդյունքների ստացման գործընթացը:

11 January 2024