slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Թափուր աշխատատեղ

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհրաժեշտ է մասնագետ՝ շինարարատեխնիկական փորձաքննություններ (հետազոտություններ) մասնագիտությամբ որակավորման ընթացակարգ անցնելու և փորձագետի թափուր հաստիքի համալրման համար, տվյալ բնագավառում հետազոտություններ և փորձաքննություններ, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքների կատարման համար:

Հիմնական պահանջները
1. Կրթությունը՝ բարձրագույն:
2. Մասնագիտությունը (որակավորումը)՝ շինարարություն, ճարտարապետություն, քաղաքային տնտեսություն, քարտեզագրություն և կադաստրային գործ, երկրաբանություն:
 3. Մասնագիտական բնագավառում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձի առկայություն:
4. Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուներից՝ ռուսերենի և անգլերենի  իմացությունը ցանկալի է:
5. Համակարգչային ծրագրերից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու հմտություններ: 
6. Մասնագիտությամբ գիտական աստիճանի առկայությունը ցանկալի է։
7. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է:
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։
Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։


Վերջնաժամկետ՝ 31․03․2020թ․

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհրաժեշտ է մասնագետ՝ սննդային փորձաքննություններ (հետազոտություններ) մասնագիտությամբ որակավորման ընթացակարգ անցնելու և փորձագետի թափուր հաստիքի համալրման համար, տվյալ բնագավառում հետազոտություններ և փորձաքննություններ, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքների կատարման համար:

Հիմնական պահանջները
1. Կրթությունը՝ բարձրագույն:
2. Մասնագիտությունը (որակավորումը)՝ կենսաբանություն, կենսաքիմիա, քիմիա, մանրէաբանություն, քիմիական տեխնոլոգիա, ֆարմացիա, պարենամթերքի տեխնոլոգիա, անասնաբուժություն:
 3. Մասնագիտական բնագավառում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձի առկայություն:
4. Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուներից՝ ռուսերենի և անգլերենի  իմացությունը ցանկալի է:
5. Համակարգչային ծրագրերից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու հմտություններ: 
6. Մասնագիտությամբ գիտական աստիճանի առկայությունը ցանկալի է։
7. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է:
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։
Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։


Վերջնաժամկետ՝ 31․03․2020թ․

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհրաժեշտ է մասնագետ՝ տեսաձայնագրային փորձաքննություններ (հետազոտություններ) մասնագիտությամբ որակավորման ընթացակարգ անցնելու և փորձագետի թափուր հաստիքի համալրման համար, տվյալ բնագավառում հետազոտություններ և փորձաքննություններ, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքների կատարման համար:

Հիմնական պահանջները
1. Կրթությունը՝ բարձրագույն:
2. Մասնագիտությունը (որակավորումը)՝ Ֆիզիկա, ռադիոֆիզիկա ռադիոէլեկտրոնիկա, էլեկտրոտեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կապ, ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա, բանասիրություն, արվեստ, օտար լեզու և գրականություն, հայոց լեզու և գրականություն, ռեժիսուրա:
 3. Մասնագիտական բնագավառում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձի առկայություն:
4. Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուներից՝ ռուսերենի և անգլերենի  իմացությունը ցանկալի է:
5. Համակարգչային ծրագրերից (MS Windows, MS office, Internet, Adope photoshop, տեսանյութերի մշակում, էլեկտրոնային լուսանկարների մշակման և կոնվերտացնող ծրագրերի իմացություն) օգտվելու հմտություններ: 
6. Մասնագիտությամբ գիտական աստիճանի առկայությունը ցանկալի է։
7. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է:
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։
Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։


Վերջնաժամկետ՝ 31․03․2020թ․

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհրաժեշտ է մասնագետ՝ դատահաշվապահական փորձաքննություններ (հետազոտություններ) և ֆինանսատնտեսագիտական փորձաքննություններ (հետազոտություններ) մասնագիտություններով որակավորման ընթացակարգ անցնելու և փորձագետի թափուր հաստիքը համալրելու համար, տվյալ բնագավառում հետազոտություններ և փորձաքննություններ, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքների կատարման համար:

Հիմնական պահանջները

1. Կրթությունը՝ բարձրագույն:

2. Մասնագիտությունը (որակավորումը)՝ ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում, տնտեսագիտություն:

3. Մասնագիտական բնագավառում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ:

4. Համակարգչային ծրագրերից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու հմտություններ:

5. Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների իմացությունը (ռուսերեն, անգլերեն) ցանկալի է:

6. Մասնագիտությամբ գիտական աստիճանի առկայությունը ցանկալի է։
7. Կազմակերպչական և հաղորդակցման հմտություններ, պատասխանատվության և կարգապահության ընդգծված հատկանիշներ։

 

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է:

Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

 

Վերջնաժամկետ՝  26.02.2021թ․

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհրաժեշտ է մասնագետ՝ տրանսպորտային հետքաբանական փորձաքննություններ (հետազոտություններ) մասնագիտությամբ որակավորման ընթացակարգ անցնելու և փորձագետի թափուր հաստիքի համալրման համար, տվյալ բնագավառում հետազոտություններ և փորձաքննություններ, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքների կատարման համար:

Հիմնական պահանջները
1. Կրթությունը՝ բարձրագույն:
2. Մասնագիտությունը (որակավորումը)՝ իրավագիտություն, ֆիզիկա, մեխանիկա, տրանսպորտային համակարգեր, գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ, համակարգչային ճարտարագիտություն, մետալուրգիա:
3. Մասնագիտական բնագավառում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձի առկայություն:
4. Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուներից՝ ռուսերենի և անգլերենի  իմացությունը ցանկալի է:
5. Համակարգչային ծրագրերից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու հմտություններ: 
6. Մասնագիտությամբ գիտական աստիճանի առկայությունը ցանկալի է։
7. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է:
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։
Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։


Վերջնաժամկետ՝ 31․03․2020թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ:

Հիմնական պահանջներ
1. Ֆինանսաբյուջետային համակարգի և/կամ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման իմացություն,
2. Քաղաքացիական, հարկային, աշխատանքային, գնումների մասին օրենսդրության և դրանց առնչվող այլ իրավական ակտերի ընդհանուր իմացություն,
3. Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների (IFRS), Հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի իմացություն,
4. ՀԾ-Հաշվապահ միջին փաթեթի, (MS Office (Word, Excel)) և e-Invoicing իմացություն,
5. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանում,

Կրթություն, որակավորում

1. Կրթությունը բարձրագույն, 
2. Հաշվապահի առնվազն 3 տարվա կամ գլխավոր հաշվապահի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ, 
3. Տիրապետի «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի, հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների, ՀՀ հարկային օրենսդրության և այլ իրավական ակտերին, 
4. Հաղորդակցման հմտություններ, պատասխանատվության և կարգապահության ընդգծված հատկանիշներ,
5. Լարված իրավիճակներում աշխատելու և արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
6. Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերեն, անգլերեն կամ այլ լեզուների իմացությունը ցանկալի է,

Հիմնական պարտականություններն են՝
1. կազմակերպել, ծրագրել և համակարգել Կազմակերպության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գործունեությունը, հսկողություն իրականացնել Բաժնի գործառույթների պատշաճ ու ժամանակին կատարման նկատմամբ. 
2. իրականացնել Կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման վարումն ու ֆինանսական հաշվետվությունների ճշգրիտ, արժանահավատ, ժամանակին և արդյունավետ կազմումն ու ներկայացումը՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի, ապահովել հաշվապահական հաշվառում իրականացնելու առաջադիմական ձևերի, մեթոդների և հաշվապահական ծրագրերի նախապատրաստումն ու ներդրումը. 
3. համակարգել նախահաշիվների կազմման սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի ձևերի նախապատրաստման և ընդունման հետ կապված աշխատանքները, ներքին հաշվապահական հաշվետվության փաստաթղթերի ձևերի մշակման, ինչպես նաև գույքագրման կարգի ապահովման, տնտեսական գործառնությունների անցկացման նկատմամբ վերահսկողությունը, ինչպես նաև հաշվապահական տեղեկատվության մշակման տեխնոլոգիաների ապահովման և փաստաթղթաշրջանառության կարգի հետ կապված աշխատանքները.
4. ապահովել ստացվող հիմնական միջոցների, ապրանքանյութական արժեքների և դրամական միջոցների հաշվառումը, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների ժամանակին արտացոլումը հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում, ծախսերի նախահաշվի իրականացման, աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման), Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների, ինչպես նաև ֆինանսական գործառնությունների հաշվառումը. 
5. ապահովել փաստաթղթերի ձևակերպման օրինականությունը և ճշտությունը, կատարվող աշխատանքների (մատուցվող ծառայությունների) տնտեսապես հիմնավորված և ճշգրիտ հարկային հաշվարկների կազմումը, իրականացնել աշխատավարձերի ժամանակին և ճշգրիտ հաշվարկումն ու վճարումը, պետական և համայնքային բյուջեներ` հարկերի, տուրքերի և այլ վճարումների ճշգրիտ հաշվեգրումն ու ժամանակին վճարումը, ինչպես նաև Կազմակերպության աշխատողների նյութական խրախուսման համար միջոցների առանձնացումը. 
6. իրականացնել հսկողություն հաշվապահական փաստաթղթերի, հաշվարկների և վճարային պարտավորությունների ձևակերպման կարգի պահպանման, Կազմակերպության աշխատավարձի ֆոնդի համարժեք ծախսման, ապրանքանյութական արժեքների և դրամական միջոցների, հիմնական միջոցների գույքագրման, հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության կազմման, ինչպես նաև Կազմակերպության ստորաբաժանումներից ներկայացվող համապատասխան փաստաթղթերի տվյալների ստուգման նկատմամբ. 
7. ապահովել եկամուտների և ծախսերի, բյուջեյի օգտագործման, այլ հաշվապահական, վիճակագրական հաշվետվությունների վերաբերյալ հաշվեկշռի և հավաքական հաշվետվության կազմումը և սահմանված կարգով դրանց տրամադրումը համապատասխան մարմիններին. 
8. Կազմակերպել և ապահովել Բաժնի աշխատանքների բնականոն ընթացքը Բաժնի աշխատողներին ցուցաբերել մեթոդական օգնություն` հաշվապահական հաշվառման ճշգրիտ վարման, վերահսկողության, հաշվետվության կամ իրենց աշխատանքային գործառույթների իրականացմանը վերաբերող այլ հարցերում.
9. իր իրավասության շրջանակներում ստորագրել փաստաթղթեր, իրականացնել ֆինանսական բնույթի պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի նշագրումը Կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներից (մասնագետներից) ստանալ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են իր պաշտոնեական պարտականությունների իրականացման համար. 
10. ապահովել եկամուտների ժամանակին ստացումը, սահմանված ժամկետներում ֆինանսահաշվարկային և բանկային գործառնությունների ճշգրիտ ձևակերպումը.
11. հսկողություն իրականացնել գործող ֆինանսական պլանի և բյուջեի կատարման նկատմամբ, ֆինանսական ցուցանիշների կատարման, դրամական միջոցների ճիշտ ծախսման, միջոցների նպատակային օգտագործման նկատմամբ.
12. ապահովել ֆինանսական միջոցների շարժի հաշվառման վարումը, ֆինանսական հաշվառման ու հաշվետվության ստանդարտներին համապատասխան` ֆինանսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմումը.
13. իրականացնել բաժնի գործունեությանն առնչվող` ՀՀ օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ գործառույթներ.
14. իրականացնել իր պաշտոնեական հրահանգով նախատեսված այլ պարտականություններ։


Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք.Երևան, Իսակովի 24:

Անձնական տվյալներն ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով:

Վերջնաժամկետ՝ 01.02.2021թ.

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության դատաբժշկական փորձաքննությունների բաժնի տոքսիկոլոգիական (թունաբանական) փորձաքննությունների բաժանմունքին անհրաժեշտ է բուժքույր:

Հիմնական պահանջները
1. կրթությունը՝ միջին մասնագիտական («քույրական գործ»).
2. հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերեն, անգլերեն կամ այլ լեզուների իմացությունը ցանկալի է,
3. մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ,
4. հաղորդակցման, պատասխանատվության, կարգապահության ընդգծված հատկանիշներ և տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություններ.
5. գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանում.
6. աշխատանքային փորձի առկայությունը ցանկալի է:
 
Հիմնական պարտականություններն են՝
1. կատարել կենսաբանական միջավայրի(երի) նմուշառման իրականացման, նմուշառման ընթացքի ապահովման և դրա վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերի վարմանն աջակցելու աշխատանքներ. 
2. անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել անհետաձգելի առաջին բժշկական օգնության ցուցաբերմանը:

Աշխատաժամանակը՝ պայմանագրային, ցերեկային հերթափոխային աշխատանք՝ օրական 7,2 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

   ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհրաժեշտ է քրեական իրավունքի ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցող իրավաբան մասնագետ՝ քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի պետի թափուր հաստիքի համալրման համար։  

Հիմնական պահանջները

1. Կրթությունը՝ բարձրագույն իրավաբանական։
2. Մասնագիտական կամ ղեկավար աշխատանքի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ։ 

3. Համակարգչային ծրագրերից (MSWindows, MSoffice, Internet) օգտվելու հմտություններ։

4. Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է։

5. Մասնագիտությամբ գիտական աստիճանի առկայությունը ցանկալի է։

6. Կազմակերպչական և հաղորդակցման հմտություններ, պատասխանատվության և կարգապահության ընդգծված հատկանիշներ։
 

Հիմնական գործառույթներն են՝

 • քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում,
 • հանցավորություն ծնող պատճառների ու պայմանների ուսումնասիրում, հանցագործությունների կանխարգելմանն ուղղված կոնկրետ միջոցառումների մշակում և իրավասու մարմինների համար վերջիններիս ներդրման հետ կապված համապատասխան առաջարկությունների նախապատրաստում և այլ ուղղություններով քրեաբանական հետազոտությունների կազմակերպում և իրականացում,
 • քրեաբանական հետազոտությունների իրականացման համար անհրաժեշտ վիճակագրական, հոգեբանական, քաղաքագիտական, սոցիոլոգիական և հասարակական այլ գիտությունների բնագավառներում հարցումների, մշակումների , վերլուծությունների կազմակերպում և իրականացում։
 • իրականացնել իր պաշտոնեական հրահանգով նախատեսված այլ պարտականություններ։

 

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք.Երևան, Իսակովի 24:

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212)

 

 

Վերջնաժամկետ՝ 01.02.2021թ.

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհրաժեշտ է քրեական իրավունքի ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցող իրավաբան մասնագետ՝ քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի քրեաբանի թափուր հաստիքի համալրման համար։

Հիմնական պահանջները

1. Կրթությունը՝ բարձրագույն իրավաբանական։
2. Մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ։ 

3. Համակարգչային ծրագրերից (MSWindows, MSoffice, Internet) օգտվելու հմտություններ։

4. Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է։

5. Մասնագիտությամբ գիտական աստիճանի առկայությունը ցանկալի է։

6. Կազմակերպչական և հաղորդակցման հմտություններ, պատասխանատվության և կարգապահության ընդգծված հատկանիշներ։

 

Հիմնական գործառույթներն են՝

 • հանցավորություն ծնող պատճառների ու պայմանների ուսումնասիրում, հանցագործությունների կանխարգելմանն ուղղված կոնկրետ միջոցառումների մշակում և իրավասու մարմինների համար վերջիններիս ներդրման հետ կապված համապատասխան առաջարկությունների նախապատրաստում և այլ ուղղություններով քրեաբանական հետազոտությունների իրականացում,
 • քրեաբանական հետազոտությունների իրականացման համար անհրաժեշտ վիճակագրական և այլ բնագավառներում հարցումների, մշակումների, վերլուծությունների իրականացում,
 • իրականացնել իր պաշտոնեական հրահանգով նախատեսված այլ պարտականություններ։

 

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք.Երևան, Իսակովի 24:

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212)

 

Վերջնաժամկետ՝ 01.02.2021թ.

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհրաժեշտ է գրասենյակային աշխատանքի փորձ ունեցող մասնագետ՝ վարչական բաժնի  պետի թափուր հաստիքի համալրման համար։ 

Հիմնական պահանջները

1. Կրթությունը՝ բարձրագույն։
2. Մասնագիտական կամ ղեկավար աշխատանքի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ։ 

3. Համակարգչային ծրագրերից (MSWindows, MSoffice, Internet) օգտվելու հմտություններ։

4. Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների իմացությունը ցանկալի է։

5. Կազմակերպչական և հաղորդակցման հմտություններ, պատասխանատվության և կարգապահության ընդգծված հատկանիշներ։
 

Հիմնական գործառույթներն են՝

 

 • կազմակերպել վարչական բաժնի գործառույթների պատշաճ իրականացումը,
 • կազմակերպել ներկայացվող փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշումների, հետազոտելի օբյեկտների, գործի նյութերի, դիմումների, գրությունների, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերի սահմանված կարգի համաձայն ստացումը, ճշգրիտ հաշվառումն ու համապատասխան գրանցամատյաններում և համակարգչային տեղեկատվական պահոցում անհրաժեշտ տվյալների ժամանակին ներմուծումը, դրանց պատշաճ պահպանումն ու համակարգված տեղաբաշխումը սահմանված կարգի համաձայն, հանձնումը կազմակերպության համապատասխան ստորաբաժանումներին, ինչպես նաև ստորաբաժանումներից վերադարձվող գործերի ստացումը, համալրված տեղաբաշխումը, պահպանումը և տրամադրումը համապատասխան իրավասու անձանց, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոստային առաքման կազմակերպումն ու իրականացումը,
 • հսկողություն իրականացնել բաժնի կազմում գործող գրասենյակի  և իրեղեն ապացույցների պահեստի աշխատանքների պատշաճ իրականացման նկատմամբ,
 • իրականացնել իր պաշտոնեական հրահանգով նախատեսված այլ պարտականություններ։

 

 

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք.Երևան, Իսակովի 24:

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212)

 

 

Վերջնաժամկետ՝ 01.02.2021թ.