slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Համագործակցության շրջանակներում Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների այցը Փորձաքննությունների ազգային բյուրո

News_Image

2019 թվականի փետրվարի 12-ին ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Ա. Հովսեփյանի և «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտոր Ա.Սիմոնյանի կողմից ստորագրվել է ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի և Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի միջև համագործակցության պայմանագիր:
Կնքված պայմանագրի հիման վրա նախատեսվում է ապահովել ուսումնական և մասնագիտական պրակտիկայի, ինչպես նաև ճանաչողական այցերի իրագործումը, համատեղ գիտահետազոտական, գիտագործնական և կրթական աշխատանքներ կատարելիս անհրաժեշտ լաբորատոր և ուսումնական բազաների տրամադրումը, մեթոդական ձեռնարկների ու մասնագիտական գրականության, անհրաժեշտ ուսումնական և գործնական (լաբորատոր) բազաների տրամադրումը, համատեղ փորձարարական, գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու նպատակով Բյուրոյի աշխատողներին թույլատրել օգտվելու քիմիայի, կենսաբանության, ինֆորմատիկայի, գեոդեզիայի և այլ մասնագիտացված լաբորատորիաների բազաներից՝ ներառյալ նրանցում գտնվող սարքավորումներից, մեթոդական ձեռնարկներից, մասնագիտական գրականությունից, համատեղ իրականացնել դրամաշնորհային ծրագրեր, կազմակերպել քննարկումներ, սեմինարներ, կոնֆերանսներ, գիտական նստաշրջաններ և այլն:
Այս առումով, 2019 թվականի ապրիլի 04-ին «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի տասներկու ուսանողների համար կազմակերպվել էր ճանաչողական այց կազմակերպության փորձագիտական ստորաբաժանումներով և լաբորատորիաներով, որի ընթացքում ծանոթացել են կազմակերպության հնարավորություններին և հատկապես նոր սարքավորումների կիրառման միջոցով իրականացվող փորձաքննությունների առկա գործնական աշխատանքներին, նեղ մասնագիտական տարբեր ուղղություններով կատարվող փորձաքննությունների առանձնահատկություններին, կիրառվող արդի մեթոդներին և մեթոդիկաներին, ընթացակարգերին, իրականացվող փորձաքննությունների տեսակներին և ենթատեսակներին: Ուսանողներին ներկայացվել են նաև տարբեր ուղղություններով կատարվող փորձաքննությունների առանձնահատկությունները և գործնական հմտությունները, առկա խնդիրները:
Այցի կազմակերպումից հետո ԵՊՀ-ի քիմիայի ֆակուլտետի կողմից Կազմակերպությունում ստացվել է շնորհակալական նամակ՝ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի փորձագետների կողմից բովանդակալից ճանաչողական այց իրականացնելու համար՝ ակնկալելով ակտիվ շարունակական համագործակցություն:

18 February 2019