slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի 2020թ-ի փոխգործակցությունը ENFSI-ի շրջանակներում

News_Image

    2020 թվականին «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը շարունակել է ակտիվ փոխգործակցությունը «Դատափորձագիտական ինստիտուտների եվրոպական ցանցի» (ENFSI) կազմում՝ համագործակցելով ինչպես ENFSI անդամ կազմակերպությունների հետ, այնպես էլ մասնակցելով աշխատանքային խմբերի գործունեությանը, նպատակ ունենալով՝ ամրապնդել  միջազգային կապերը, ընդլայնել փոխգործակցության ուղղություններն ու զարգացնել Կազմակերպության փորձագիտական հնարավորությունները, արդյունքում իրագործելով Կազմակերպության գիտամեթոդաբանական ապահովումը։ Հանդիսանալով Դատափորձագիտական ինստիտուտների եվրոպական ցանցի ՀՀ-ից միակ լիիրավ անդամը, շարունակաբար ուսումնասիրվել են ENFSI-ի կողմից դատափորձագիտական տարբեր տեսակներով թողարկված թվով 15 Լավագույն փորձի ձեռնարկների (Best Practice Manuals) տվյալները և իրականացվել համապատասխան հետազոտական աշխատանքներ՝ նպատակ ունենալով եվրոպական առաջատար դատափորձագիտական ստանդարտները և փորձը տեղայնացնել և ներդնել «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում և զարգացնել դատափորձագիտական ներուժը ՀՀ-ում:

     Նման փոխգործակցությունը գործուն հնարավորություն է ընձեռում ապահովելու միջազգային պրակտիկայում ընդունված նորարական փորձագիտական մեթոդների և տեխնոլոգիաների տեղայնացման և ներդրման արդյունավետ իրականացումը, ինչը մեծապես նպաստում է ինչպես գործնական խնդիրների արդյունավետ լուծմանը, այնպես էլ միջազգային հավատարմագրման իրականացման գործընթացներին:

     2020թ.-ի փոխգործակցության շրջանակներում «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Ա.Հովսեփյանը, հանդիսանալով Դատափորձագիտական ինստիտուտների եվրոպական ցանցի մշտական ներկայացուցիչ մասնակցել է ENFSI-ի համակարգում մշակված փաստաթղթերի քննարկման գործընթացներին և հաստատմանը:

     Տնօրեն Ա.Հովսեփյանը և Կազմակերպության համապատասխան մասնագետները առցանց  մասնակցել են  2020թ.-ի նոյեմբերի 18-ին Իսպանիայի Մադրիդ քաղաքում անցկացվող ENFSI-ի անդամ կառույցների կողմից կազմակերպված ENFSI-ի տարեկան համաժողովին:

     Փորձաքննությունների ազգային բյուրոն կարևորում է ENFSI-ի կազմում փոխգործակցության շարունակականության ապահովումը՝ ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետությունում դատական փորձաքննության և քրեագիտության զարգացմանն ու հավաստի արդյունքների ստացմանը:

22 January 2021