slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի փորձագետները շարունակում են գիտական աշխատանքների արդյունքների հրատարակումը միջազգային տարբեր հեղինակավոր պարբերականներում

News_Image

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի փորձագետների կողմից կատարված գիտական աշխատանքների արդյունքները շարունակվում են հրատարակվել միջազգային տարբեր հեղինակավոր պարբերականներում, որոնց շրջանակներում շարունակվում են նաև մտավոր սեփականության հարցերով դատական փորձաքննությունների բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը, որի շրջանականերում հրատարակվել է ևս մեկ հոդված «Особенности правоприменения законодательных положений об авторском и смежных правах при проведении судебных экспертиз в Республике Армения» թեմայով, որում համակարգված կերպով վերլուծվել և վեր են հանվել ՀՀ-ում դատական փորձաքննությունների շրջանակներում կատարվող հեղինակային և հարակից իրավունքների առանձնահատկությունները:

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը հավատարիմ է Հայաստանի Հանրապետությունում դատափորձագիտական ոլորտի գիտագործնական և նորարական հնարավորությունների շարունակական զարգացման ապահովման գործին, այդ նպատակով նպաստելով միջազգային կապերի ամրապնդման, փոխգործակցության խորացման և շրջանակների ընդլայնման կարևոր գործընթացին:

23 July 2022