slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի սննդամթերքի փորձարկման լաբորատորիային 30.08.2018թ.-ին շնորհվել է հավատարմագրման վկայագիր

News_Image

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի սննդամթերքի փորձարկման լաբորատորիան, հետագա հավատարմագրում ստանալու նպատակով 2017 թվականին դիմելով «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ, ՀՀ կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 06-ի թիվ 1201-Ն որոշման 1-ին կետով սահմանված համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման կարգի համաձայն՝ բարեհաջող անցել է հավատարմագրման ընթացակարգը, որի արդյունքում ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կողմից Կազմակերպության սննդամթերքի փորձարկման լաբորատորիային շնորհվել է հավատարմագրման վկայագիր՝ 4 տարի ժամկետով: 
Վերջինս փաստում է, որ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի սննդամթերքի փորձարկման լաբորատորիան համապատասխանում է ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005 ստանդարտով սահմանված պահանջներին, և իրավասու է իրականացնել աշխատանքներ պարենային ապրանքների ոլորտում՝ hավատարմագրման վկայագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող հավատարմագրման վկայագրի հավելվածում ամրագրված հավատարմագրման ոլորտի շրջանակներում:
Հաշվի առնելով սննդամթերքի ոլորտում փորձարկումների իրականացման կարևորությունը՝ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը նպատակաուղղված է զարգացնել իր ունեցած կարողություններն ու հմտությունները և ընդլայնել հավատարմագրման ոլորտը՝ տվյալ բնագավառում փորձարկումների պատշաճ որակի ապահովման նպատակով:

31 August 2018