slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Թողարկվել է «Դատական փորձաքննության և քրեագիտության հայկական հանդես» գիտական պարբերականի երրորդ համարը

News_Image

Լույս է տեսել «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի կողմից 2019 թվականին հիմնադրված «Դատական փորձաքննության և քրեագիտության հայկական հանդես» գիտական պարբերականի երրորդ համարը։
Ամսագրի հիմնական նպատակն է հանդիսանում իր էջերում միավորել ոլորտի ընդհանուր և մասնավոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ դատական փորձագետների, ինչպես նաև իրավունքի և հարակից տարբեր ոլորտները ներկայացնող մասնագետների տեսակետները, որոնք ի հայտ են գալիս գիտահետազոտական և գիտագործնական աշխատանքների իրականացման, ժամանակակից լավագույն փորձի վերլուծության և համակարգման ընթացքում, ինչպես նաև կարևոր են դատափորձագիտության և քրեագիտության ոլորտների շարունակական զարգացումն ապահովելու համար:
Նախատեսվում է ամսագրի թողարկումներում համակարգված և համապարփակ կերպով դիտարկել փորձագիտական հետազոտությունների իրականացման միասնական գիտական և մեթոդական մոտեցման ձևավորման արդյունավետ մեխանիզմները: Այդ իսկ պատճառով կարևոր է ինչպես դատական փորձաքննության ոլորտում միջպետական և ազգային ստանդարտների մշակումը, այնպես էլ միջմասնագիտական գիտական կապերի ամրապնդումն ու միատեսակ մոտեցումների ձևավորումը:
Նման նպատակային գիտագործնական ամսագրի հրատարակումն անխուսափելիորեն ենթադրում է ոչ միայն մեր գործընկերների` դատական փորձագետների, այլ նաև ոլորտի տարբեր բնագավառների մասնագետների (գիտական աշխատողների, ասպիրանտների և այլոց), ինչպես նաև դատաիրավական ոլորտի մասնագետների մասնակցությունը հետագա հրատարակումների գործընթացին, որոնց աշխատանքներն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում են դատափորձագիտական գործունեությանը:
Խմբագրական խորհուրդը մեծ պատասխանատվությամբ գիտակցում է գիտական հրատարակման բարձր մակարդակի ապահովման կարևորությունը՝ ձեռնարկելով տվյալ նպատակի իրագործմանն ուղղված համապատասխան քայլեր, որը հնարավորություն կընձեռի ընթերցողին նորովի ընկալել դատական փորձաքննության և քրեագիտության ոլորտի համաշխարհային միտումները:
Պարբերականի թողարկված համարների էլեկտրոնային տարբերակները զետեղված են պարբերականի պաշտոնական կայքում ՝www.journal.nbe.am:

31 August 2020