slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Ընդլայնվում են ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի հետ համագործակցության շրջանակները

News_Image

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ռեկտոր Ո.Մարուխյանի հրավերով ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Ա.Հովսեփյանը և տնօրենի գիտության գծով տեղակալ Պ.Ոսկանյանը 2019 թվականի փետրվարի 21-ին հյուրընկալվել էին Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում, որտեղ ԲՈՒՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորատի անդամների մասնակցությամբ ընդլայնված հանդիպման ընթացքում ռեկտոր Ո.Մարուխյանի և տնօրեն Ա.Հովսեփյանի կողմից ստորագրվել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի և Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի միջև համագործակցության հուշագիր: 
Հանդիպման ընթացքում դիտարկվել են առկա հնարավորությունները համագործակցության տարբեր ուղղություններով, մասնագիտական որակավորման բարձրացմանն ուղղված քայլերի ձեռնարկման հարցերը, ներկայիս գերակա խնդիրներն ու մասնագիտական տարբեր ուղղությունների զարգացման հեռանկարները, ինչպես նաև բարձր մասնագիտական գիտելիքներով և գործնական հմտություններով օժտված մասնագետների պատրաստման անհրաժեշտությունը: Հանդիպման ընթացքում «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտոր Ո.Մարուխյանի կողմից ողջունվել և կարևորվել է համագործակցության ամուր հիմքերի ներդրումը համալսարանի և Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի միջև՝ ընդգծելով, որ առկա ներուժի համադրումը կնպաստի խնդիրներին արդյունավետ լուծումներ տալուն, համատեղ գիտական աշխատանքների իրականացման խթանմանը, արդի հնարավորությունների կիրառմամբ արտադրական պրակտիկաների իրականացմանը, ընդգծելով նաև գործնական հարցերում համագործակցության երկկողմ նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու կարևորությունը:
Համալսարանում տեղի ունեցած ընդլայնված նիստի ընթացքում Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի տնօրեն Ա.Հովսեփյանի կողմից ևս ողջունվել է համագործակցության հիմքերի ներդրումը, ներկայացվել Կազմակերպության անցած ուղին, առկա ձեռքբերումներն ու նպատակները, փորձագիտական և գիտական հնարավորությունները, իրականացվող աշխատանքների կիրառման կարևորությունը, ընդգծելով Հայաստանի Հանրապետության բուհերի, այդ թվում՝ տեխնոլոգիական մասնագիտական մի շարք ուղղություններում առաջավոր հնարավորություններով և ներուժով օժտված «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի հետ համագործակցության կարևորությունը, ինչը կնպաստի ինչպես մասնագիտական կրթական որակի բարելավմանը, այնպես էլ որպես արդյունք նաև դատափորձագիտական ոլորտի տարբեր մասնագիտական բնագավառներում բարձր գիտելիքներով օժտված որակյալ կադրերով համալրման ապահովմանը:
Կնքված հուշագրի հիման վրա նախատեսվում է համագործակցել կրթության, գիտության ոլորտի, այդ թվում՝ քիմիայի, ֆիզիկայի, տնտեսագիտության, էներգետիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, նյութագիտության, մետալուրգիայի, էլեկտրատեխնիկայի, էլեկտրամեխանիկայի, էլեկտրատեխնոլոգիայի, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման և կառավարման, շինարարության, տեղեկատվական համակարգերի կառավարման, շրջակա միջավայրի պաշտպանության, քարտեզագրության, կադաստրային գործի և այլ համատեղ հետաքրքրություն ներկայացնող վերաբերելի ոլորտներում համապատասխան խորհրդատվության իրականացման, փորձի փոխանակման, գիտական, մասնագիտական գրականության, մեթոդական ձեռնարկների, աշխատությունների, պարբերականների և այլ նյութերի փոխանակման, գիտական հանդիպումների, սեմինարների, խորհրդակցությունների կազմակերպման և երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ուղղություններով համագործակցության համար:
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը հավատարիմ է իր որդեգրած սկզբունքներին՝ նպատակաուղղված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ համատեղ գիտական, գիտագործնական և ուսումնակրթական աշխատանքների խթանմանը՝ ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետությունում որակյալ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ապահովմանը:

22 February 2019