slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում իրականացվել են գիտահետազոտական աշխատանքների առանձնահատկությունների և մեթոդաբանության վերաբերյալ դասախոսություններ և սեմինարներ

News_Image

2018 թվականի հունիս ամսին ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում մեկնարկել է «Գիտահրատարակչական աշխատանքների մեթոդաբանական հիմունքները կենսաբժշկագիտության ոլորտում՝ ապացուցողական բժշկության տեսակետից» խորագրով դասախոսությունների և սեմինարների շարքը՝ կրթական դասընթացները: Դասընթացներն անցկացվել են հետևյալ նշանաբանով. «Կրթված մարդը տարբերվում է անկիրթից նրանով, որ իր կրթությունն անավարտ է համարում» (Կոնստանտին Սիմոնով):
Պետք է նշել, որ ապացուցողական բժշկությունը (ԱԲ) որպես բժշկական կրթության, բժշկագիտության և կլինիկական մտածելակերպի ժամանակակից ոճ ներառված է առաջատար երկրների առողջապահական համակարգերում: Կլինիկական որոշումներն ընդունելու ժամանակակից մոդելի համաձայն բժշկի իրավասությունը որոշվում է ոչ միայն հիմնարար գիտելիքների ու կլինիկական փորձի առկայությամբ, այլ նաև գիտաբժշկական տեղեկատվության գնահատման և կիրառման հմտությամբ և կարողություններով: Տեղեկատվական գրագիտության ցածր մակարդակը ստեղծում է նախադրյալներ բժշկական հանրության շրջանում անիրազեկության երևույթների ծաղկման, ինչպես նաև առողջապահության համակարգի բոլոր մակարդակներում շահերի բախման առաջացման համար: Այս և բազմաթիվ այլ հարցերին է նվիրված իրականացված կրթական դասընթացները, ոորնք անցկացվում են բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի խորհրդական Ռուբեն Հովհաննեսյանի կողմից:
Դասընթացներն իրականացվել են հետևյալ թեմաներով՝

1. Ապացուցողական բժշկության սկզբունքներն ու մեթոդաբանությունը,
2. Բժշկական բարոյագիտություն և կենսաբարոյագիտություն,
3. Կենսաբժշկագիտական հանդեսային հրապարակումների հեղինակության ինստիտուտ,
4. Կենսաբժշկագիտական գրականության ընթերցման սկզբունքները,
5. Տեղեկատվական գրագիտությունը,
6. Գիտական հետազոտությունների անցկացման սկզբունքներն ու մեթոդաբանությունը,
7. Կենսավիճակագրության սկզբունքները բժիշկների և կենսաբանների համար,
8. Առողջապահության և բժշկության չափորոշչավորումը:

Դասընթացներին մասնակցել են «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի փորձագիտական անձնակազմը և այլ ստորաբաժանումների աշխատակիցներ, որոնց ընթացքում տեղի են ունեցել արդյունավետ քննարկումներ, որոնք ունեն կարևոր նշանակություն հատկապես երիտասարդ կադրերի համար տարբեր գիտական աշխատանքների և հետազոտությունների արդյունավետ պլանավորման և իրագործման հարցում: Դասընթացների ընթացքում ներկայացվել են նաև առցանց ուսուցման երաշխավորված դասընթացների համապատասխան կայք էջերի, ինչպես նաև կենսաբժշկագիտական տեղեկատվության երաշխավորված էլեկտրոնային շտեմարանների հետևյալ հղումները. Առցանց ուսուցման երաշխավորված դասընթացներ՝

• Design and Interpretation of Clinical Trials: https://www.coursera.org/course/clintrials
• Data Management for Clinical Research: https://www.coursera.org/course/datamanagement
• Understanding Research: An Overview for Health Professionals: https://www.coursera.org/course/researchforhealth
• The Science of Safety in Healthcare: https://www.coursera.org/course/healthcaresafety
• Social Epidemiology: https://www.coursera.org/course/socialepi
• Global Health. An Interdisciplinary Epidemiology. The Basic Science of Public Health: https://www.coursera.org/course/epidemiology
• Drug Discovery, Development & Commercialization: https://www.coursera.org/course/drugdiscovery
• Clinical problem solving: https://www.coursera.org/course/clinprobsolv
• Evidence Based Practice & Policy Online Resource Training Center: http://www.columbia.edu/cu/musher/Website/Website/EBP_Resources_WebEBPP.htm
• Evidence-based Medicine Training and Learning: http://amcp.org/Tertiary.aspx?id=10365
• Evidence-based healthcare resources. Free Online Course: http://us.cochrane.org/evidence-based-healthcare-resources

Կենսաբժշկագիտական տեղեկատվության երաշխավորված էլեկտրոնային շտեմարաններ՝

• Армянская медицина: http://www.medlib.am
• Российская медицина: http://www.scsml.rssi.ru
• Общество специалистов доказательной медицины: http://osdm.org/
• Concilium Medicum http://con-med.ru/
• Cochrane library: http://www.thecochranelibrary.com
• Bandolier: http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier
• BioMed Central: http://www.biomedcentral.com
• Clinical Evidence: http://clinicalevidence.bmj.com
• DOAJ: http://www.doaj.org
• Ovid: http://www.ovid.com
• PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
• TRIP: http://www.tripdatabase.com
• HINARI: http://www.who.int/hinari/en
• UpToDate: http://www.uptodate.com

Նմանատիպ դասընթացների իրականացումը կրելու է շարունակական բնույթ՝ նպատակ ունենալով փորձագիտական անձնակազմի շրջանում զարգացնել ժամանակակից գիտական պատկերացումները, համապատասխան հմտություններն ու կարողությունները:

02 July 2018