slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրումը դատական փորձագիտության ոլորտում

2015թ. հոկտեմբերի 21-ի Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի սարք-սարքավորումների ցանկը Թմրամիջոցների դեմ պայքարի իրավապահ համագործակցության (INL) ծրագրի աջակցությամբ համալրվեց «NITON XL3t 980 GOLDD+» մոդելի սարքով, որը նախատեսված Է մետաղների և համաձուլվածքների, ինչպես նաև թանկարժեք մետաղների հետազոտության, տարբեր պոլիմերային նյութերում կապարի և կադմիումի թույլատրելի քանակների ստուգման, հողերի, հանքերի մեջ մետաղների հետազոտության, կենցաղային իրերում կապարի թույլատրելի քանակների ստուգման, փոշու, տարբեր բարակ թաղանթների մեջ կապարի և այլ մետաղների հետազոտության համար: Սարքի վերը թվարկված լայն հնարավորությունները թույլ կտան ընդարձակել կազմակերպությունում հետագայում կատարվելիք փորձաքննությունների տեսակներն և ենթատեսակները:

2015թ-ի հոկտեմբերի 21-ից 23-ը Թմրամիջոցների դեմ պայքարի իրավապա համագործակցության (INL) ծրագրի շրջանակներում CCS Services-Central Asia աջակցությամբ անցկացվել է նաև ուսուցում հետևյալ ուղղություններով`

 

  • մետաղների և համաձուլվածքների  ռենտգեն-սպեկտրալ անալիզի հիմունքներ,
  • «NITON XL3t 980 GOLDD+» դյուրատար ռենտգեն ֆլուորեսցենտային սպետրոմետրի շահագործման հրահանգավորում,
  • անվտանգության միջոցառումների հրահանգավորում,
  • մետաղների և համաձուլվածքների էքսպրես քիմիական անալիզի արդյունավետ մեթոդների ուսումնասիրում:

 

Ուսուցումը բաղկացած էր տեսական և գործնական մասերից, մասնակցում էին 12 փորձագետներ` ֆիզիկատեխնիկական հետազոտությունների և քիմիական, հողագիտական, պայթյունատեխնիկական և հրդեհատեխնիկական փորձաքննությունների բաժիններից:

Ուսուցման ընթացքում քննարկվել են նաև հարցեր անալիզատորի ներկայիս տեխնիկական հնարավորությունների վերաբերյալ` ֆիզիկատեխնիկական հետազոտությունների և քիմիական փորձաքննությունների բաժնի կողմից նշված սարքի օգնությամբ իրականացվող գիտական և փորձագիտական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով:

Ուսուցման ավարտին մասնակիցները անցել են որակավորման թեստեր և ստացել  «NITON XL3t 980 GOLDD+» մոդելի ռենտգեն ֆլուորեսցենտային անալիզատորի հետ աշխատելու հմտությունների ձեռք բերման վերաբերյալ համապատասխանության վկայագրեր:

Ներկայումս Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյում իրականացվում են աշխատանքներ համապատասխան մեթոդների մշակման ուղղությամբ, որոնց օգնությամբ կկատարվեն սարքում առկա նոր ռեժիմներով` հանքերում, հողերում ծանր մետաղների և այլ էլեմենտար հետազոտություններ, ինչպես նաև ներկերում և պոլիմենրային արտադրանքներում ծանր մետաղների սահմանային քանակությունների հետազոտություններ:

28 Դեկտեմբեր 2016